Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Stresová urinární inkontinence u žen a dívek s cystickou fibrózou - prevalence a fyzioterapeutická intervence
Thesis title in Czech: Stresová urinární inkontinence u žen a dívek s cystickou fibrózou - prevalence a fyzioterapeutická intervence
Thesis title in English: Stress urinary incontinence in women and girls with cystic fibrosis - prevalence and physiotherapeutical intervence
Key words: Stresová urinární inkontinence, cystická fibróza, fyzioterapie, konzervativní terapie, pánevní dno, kvalita života
English key words: Stress urinary incontinence, cystic fibrosis, physiotherapy, conservative therapy, pelvic floor, quality of life
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.03.2017
Date of assignment: 27.04.2017
Confirmed by Study dept. on: 08.08.2017
Date and time of defence: 25.05.2017 08:00
Date of electronic submission:02.05.2017
Date of submission of printed version:02.05.2017
Date of proceeded defence: 25.05.2017
Opponents: Mgr. Michaela Havlíčková
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá problematikou stresové močové inkontinence u pacientek trpících cystickou fibrózou. Teoretická část je věnována stresové inkontinenci jako takové, příčinám jejího vzniku a porovnání rozdílů u pacientek s cystickou fibrózou a ostatní populací. Dále zde nalezneme hypotézy zabývající se specifiky pacientek s cystickou fibrózou a následnou diskuzi nad výstupy z hypotéz. Zmíněn je též dopad stresové močové inkontinence na kvalitu života pacientek. Ve druhé části jsou obsaženy postupy vyšetření a možnosti konzervativní terapie včetně jednotlivých fyzioterapeutických metodik a preventivních opatření. Součástí práce je kazuistika devatenáctileté pacientky s cystickou fibrózou, trpící močovou inkontinencí.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html