Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Gigantické unilamelární vesikuly jako modelový systém biologických membrán
Thesis title in Czech: Gigantické unilamelární vesikuly jako modelový systém biologických membrán
Thesis title in English: Giant unilamellar vesicles as a model system of biological membranes
Key words: GUV, mikroskopie, lipidová dvojvrstva, Nernstův potenciál
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Author:
Guidelines
Bude upřesněno.
References
Vybraný soubor původních prací
Preliminary scope of work
Gigantické unilamelární vesikuly (GUV) jsou významným modelovým systémem pro studium membránových procesů za definovaných podmínek. Jejich velikost umožňuje vizualizaci v konfokálním mikroskopu a využití pokročilých fluorescenčních mikroskopických metod k jejich studiu. Cílem práce je zvládnout metodu elektroformace GUV a ověřit jejich použitelnost pro studium membránového potenciálu pomocí vybraných fluorescenčních sond.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html