Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Používání grafických systémů u dětí předškolního věku
Thesis title in Czech: Používání grafických systémů u dětí předškolního věku
Thesis title in English: Using of graphic systems in preschool age
Key words: předškolní věk, počáteční psaní, kresba,grafomotorika
English key words: preschool age, early writing, drawing, graphomotorics
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.02.2017
Date of assignment: 23.02.2017
Date and time of defence: 31.05.2018 08:30
Date of electronic submission:19.04.2018
Date of proceeded defence: 31.05.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude obecně zabývat vývojem prekonceptů psaní u dětí předškolního věku. Těmto dětem bude zadána instrukce, aby zaznamenaly (nakreslily nebo napsaly) dopis Ježíškovi, který bude obsahovat seznam věci, které si přejí k Vánocům. Tato instrukce jim po roce bude zadána podruhé. Zkoumán bude vývoj grafomotoriky a konkrétní strategie, které děti předškolního věku používají při počátcích psaní.
References
FERREIRO, Emilia and Ana TEBEROSKY. Literacy before schooling. New Hampshire: Heinemann Educational Books, 1982. ISBN 0-435-08202-7
MLČÁKOVÁ, R. Grafomotorika a počáteční psaní. Praha: Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2630-4.

BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ V. Rozvoj grafomotoriky: Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0977-1.

DOLEŽALOVÁ, Jana. Rozvoj grafomotoriky v projektech. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-693-3.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html