Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Skončení pracovního poměru
Thesis title in Czech: Skončení pracovního poměru
Thesis title in English: Termination of an Employment Relationship
Key words: Skončení pracovního poměru Pracovní poměr Zaměstnanec Zaměstnavatel Dohoda o rozvázání pracovního poměru Výpověď Okamžité zrušení pracovního poměru Zrušení ve zkušební době Odvolání nebo vzdání místa vedoucího pracovníka Odstupné Neplatné rozvázání pracovního poměru
English key words: Termination of an Employment Relationship Employment Relationship Employee Employer Termination of an Employment Relationship by Agreement Notice of Termination, Immediate Termination of an Employment Relationship Termination within the trial period Discharge or Resignation from Managerial Position Severance Pay (Redundancy Payment) Void Termination of an Employment Relationship
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Supervisor: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.02.2017
Date of assignment: 14.02.2017
Confirmed by Study dept. on: 14.02.2017
Date and time of defence: 07.02.2018 13:30
Venue of defence: PF UK m. 311
Date of electronic submission:25.06.2017
Date of submission of printed version:30.06.2017
Date of proceeded defence: 07.02.2018
Reviewers: JUDr. Libuše Brádlerová
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html