Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Svatyně jako součást expozice zoologické zahrady: Případ Zoo Praha
Thesis title in Czech: Svatyně jako součást expozice zoologické zahrady: Případ Zoo Praha
Thesis title in English: Shrines as a Part of a Zoological Garden Display: The Case of Prague Zoo
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.01.2017
Date of assignment: 31.01.2017
Confirmed by Study dept. on: 10.02.2017
Date and time of defence: 28.01.2019 10:30
Submitted/finalized: no
Guidelines
Práce se bude zabývat dvěma stavbami v Zoo Praha, označovanými jako „buddhistická gompa“ a „hinduistický ašrám“, které tvoří součást expozice Údolí slonů, otevřené r. 2013. Jejich podoba vychází z asijské, pravděpodobně indické a tibetské, sakrální architektury, včetně instalovaných kultických soch. Budou představeny jako specifický případ pro zkoumání problematiky umisťování rituálních a posvátných objektů, případně jejich imitací, v sekulárních institucích. Širší zařazení případu vychází především z literatury zabývající se pozicí a rolí objektů, které jsou určitými náboženskými tradicemi vnímány jako posvátné, v prostředí muzeí a galerií. Součástí práce bude tedy též zhodnocení, zda se obdobné otázky a problémy objevují i v prostředí zoologické zahrady, případně v čem je jeho situace odlišná. Výsledkem práce by měla být analýza kontextu, do něhož jsou zmíněné stavby a předměty v prostředí pražské zoologické zahrady zasazeny, a významů, které tak mohou nabývat. Součástí rozboru je i to, s jakými obrazy hinduismu a buddhismu expozice nejspíše pracuje, případně jaké sama vytváří. Zájem se tak dotýká též tematiky charakteristických kategorií a obrazů, skrze něž jsou tyto náboženské tradice vnímány a konstruovány v evropském, případně „západním“ diskurzu.
References
ANAND, Dibyesh. Geopolitical Exotica: Tibet in Western Imagination. Minneapolis and London: University of Minnesota Press, 2007.
BRAUEN, Martin. Dreamworld Tibet: Western Illusions. Bangkok: Orchid Press, 2004.
CLARK, Imogen: „Exhibiting the Exotic, Simulating the Sacred: Tibetan Shrines at British and American Museums.“ Ateliers d'anthropologie [online]. 43 (2016). [cit. 2017-01-25]
DUDLEY, Sandra: „Materiality Matters: Experiencing the Displayed Object.“ University of Michigan Working Papers in Museum Studies [online]. 8 (2012). [cit. 2017-01-25]
DUDLEY, Sandra (ed.) Museum Materialities: Objects, Engagements, Interpretations. London and New York: Routledge, 2010.
DUNCAN, Carol. Civilizing Rituals: Inside Public Art Museums. London and New York: Routledge, 1995.
GASKELL, Ivan. „Sacred to Profane and Back Again.“ In Andrew McClellan (ed.), Art and Its Publics: Museum Studies at the Millennium, London: Blackwell, 2003.
GAUDELLI, William and Amy MUNGUR. „Presencing Culture: Ethnology Museums, Objects, and Spaces.“ Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 36.1 (2014): 40–54.
GRAZIAN, David. American Zoo: A Sociological Safari. Princeton: Princeton University Press, 2015.
GRIMES, Ronald L. „Sacred Objects in Museums Spaces.“ in Ronald L. Grimes: Reading, Writing and Ritualizing: Ritual in Fictive, Liturgical, and Public Spaces, Washington, D.C.: Pastoral Press, 1993: 87–100.
GUHA-THAKURTA, Tapati. „Our Gods, Their Museums: The Contrary Careers of India’s Art Objects.“ Art History, 30.4 (2007): 628–657.
KAPLAN, Flora (ed.) Museums and the Making of “Ourselves”. London and New York: Leicester University Press, 1994.
KARP, Ivan and Steven D. Lavine (eds.) Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display. Washington and London: Smithsonian Institution Press, 1991.
KAVANAGH, Gaynor (ed.) Making Histories in Museums. London and New York: Leicester University Press, 1996.
KOPYTOFF, Igor. „The Cultural Biography of Things: Commoditisation as Process.“ In Arjun Appadurai (ed.), The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 1986: 64-91.
KRATZ, Corinne. „Rhetorics of Value: Constituting Worth and Meaning through Cultural Display.“ Visual Anthropology Review, 27.1 (2011): 21–48.
KUMAR, Sudhir. „Indian Ritual Objects in Contemporary Museums and their Contextual Crisis.“ Proceedings of National Seminar on Ancient and Spiritual Sciences (25-26 Oct.) organized by Center For Scientific Spirituality Studies, Dev Sanskriti Vishwavidalya, India. New Delhi: Bharti Publications, 2014: 366-377.
LOPEZ, Donald. „New Age Orientalism: The Case of Tibet“ Tricycle. The Buddhist Review, 3.3 (1994): 37-43.
MACDONALD, Sharon (ed.) A Companion to Museum Studies. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.
Office of Policy and Analysis, Smithsonian Institution. A Study of Visitors to In the Realm of the Buddha: The Tibetan Shrine from the Alice S. Kandell Collection And Lama, Patron, Artist: The Great Situ Panchen At the Freer and Sackler Galleries [online]. ©2010. [cit. 2017-01-25]
PAINE, Crispin. Godly Things: Museums, Objects and Religion, Leicester: Leicester University Press, 2000.
PAINE, Crispin. Religious Objects in Museums: Private Lives and Public Duties. London and New York: Bloomsbury, 2013.
PHILLIPS, Ruth B. and Christopher B. Steiner (eds.) Unpacking Culture: Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1999.
PIETERSE, Jan Nederveen: „Multiculturalism and Museums: Discourse about Others in the Age of Globalization.“ In Gerard Corsane, Issues in Heritage, Museums and Galleries: An Introductory Reader. London and New York: Routledge, 2005.
POLAKOVIČOVÁ, Dana. Looking At & Through the Beast: Construction of 'Animal' within the Prague Zoo. Praha 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
REIN, Anette. „Sacred ritual or profane ‚event‘ culture? How can ritual objects and performances in museums be shown with integrity?“ Museum Aktuell, 182 (2011): 22–27.
TYTHACOTT, Louise. The Lives of Chinese Objects: Buddhism, Imperialism and Display. New York and Oxford: Berghahn, 2011.
VYSOPAL, Ondřej Věnek. Zoo Here and There: Observation of Visitor Behavior in the Prague and Reykjavík Zoos. Praha 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html