Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ
Thesis title in Czech: Asistent pedagoga na I. stupni ZŠ
Thesis title in English: Teacher Assistant in Primary school
Key words: Asistent pedagoga, komunikace, spolupráce, další vzdělávání, pedagog, podpůrná opatření
English key words: Teaching assistant, communication, co-operation, further education, teacher, supportive measures
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.01.2017
Date of assignment: 29.01.2017
Date and time of defence: 22.05.2019 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:17.04.2019
Date of proceeded defence: 22.05.2019
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga. Zaměřuje se na komunikaci, společné plánování a vzdělávání. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu asistenta pedagoga a jeho činnosti v rámci práce ve třídě. Výzkumná část je založena na případových studiích.
References
NĚMEC, Zbyněk, Klára ŠIMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ a Vanda HÁJKOVÁ. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.

NĚMEC, Zbyněk. Společné přípravy a konzultace jako klíč k úspěšné spolupráci asistenta s učitelem. Praha: Nová škola, 2016. ISBN 978-80-905807-3-2.
KENDÍKOVÁ, Jitka. Vademecum asistenta pedagoga. Praha: Pasparta, 2016. ISBN 978-80-88163-12-1.
TEPLÁ, Marta. Asistent pedagoga: jak efektivně zavést pozici asistenta pedagoga ve školách. Praha: Verlag Dashöfer, 2015. ISBN 978-80-87963-15-9.
HABR, Jonáš, Helena HÁJKOVÁ a Hana VANÍČKOVÁ. Metodika práce asistenta pedagoga: osobnostní rozvoj asistenta pedagoga a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-4670-7.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html