Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Rozpor a biomoc. Diskurzívna regulácuia zahaľovania moslimiek v Českej republike
Thesis title in thesis language (Slovak): Rozpor a biomoc. Diskurzívna regulácuia zahaľovania moslimiek v Českej republike
Thesis title in Czech: Rozpor a biomoc. Diskurzívna regulácuia zahaľovania moslimiek v Českej republike
Thesis title in English: Differend and Biopower. Discursive Regulation of Covering Muslim Women in Czech republic
Key words: postmoderna, rozpor, biomoc, moslimský závoj, mediálny diskurz, gender, pluralita
English key words: postmodern, contradiction, biopower, Muslim veil, media discourse, gender, plurality
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.01.2017
Date of assignment: 22.01.2017
Date of electronic submission:05.01.2018
Date of proceeded defence: 02.02.2018
Course: Thesis Defence (YMMM4A10)
Reviewers: prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práca sa zaoberá analýzou problematiky rozporu, ku ktorému dochádza keď proti sebe stoja zástancovia zahaľovania moslimiek žijúcich v Českej Republike na jednej strane, a jeho odporcovia na strane druhej. Pri rozoberaní témy rozporu vychádzam z francúzskeho filozofa Jeana Francoisa Lyotarda, ktorého formulácia rozporu reflektuje koncepciu interkulturálnej diskusie. Na základe myšlienok Michela Foucaulta predstavujem aspekty telesnosti ako variácie biomoci.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html