Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství
Thesis title in Czech: Exprese vaskulárního endotelového růstového faktoru a jeho využití v cévním tkáňovém inženýrství
Thesis title in English: Vascular Endothelial Growth Factor Expression and its Application in Vascular Tissue Engineering
Key words: růstový faktor, VEGF-A121, endotelové buňky, povrchová modifikace,heterologní exprese, cévní tkáňové inženýrství
English key words: growth factor, VEGF-A121, endothelial cells, surface modification,heterologous expression, vascular tissue engineering
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biochemistry (31-250)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.01.2017
Date of assignment: 03.01.2017
Confirmed by Study dept. on: 20.01.2017
Date of electronic submission:03.01.2017
Date of proceeded defence: 16.02.2017
Preliminary scope of work
Řešená diplomová práce se bude zabývat vlivem povrchové úpravy biomateriálů na bázi fibrinu, expresí vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF-A121) v rekombinantních bakteriích, dále pak bude tento růstový faktor kovalentně imobilizován do fibrinové sítě, množství navázaného růstového faktoru bude sledováno pomocí metod ELISA. Odezva cévních buněk na příslušných površích bude sledována zejména těmito metodami: (i) adheze buněk bude charakterizována sledováním morfologie (nativní mikroskopie), stanovením adhezní plochy buněk a imunofluorescenčním barvením fokálních adhezí a příslušných proteinů (fluorescenční mikroskopie) a jejich kvantitativní stanovení; (ii) proliferace buněk bude stanovována testy metabolické aktivity buněk, dále za pomocí fluorescenční mikroskopie stanovením poměru živých a mrtvých buněk, jakož i spektrofotometrickým stanovením koncentrace DNA.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html