Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Bernoulliho čísla a regulární prvočísla
Thesis title in Czech: Bernoulliho čísla a regulární prvočísla
Thesis title in English: Bernoulli numbers and regular primes
Key words: Bernoulliho číslo, regulární prvočíslo, grupa tříd ideálů, cyklotomické těleso
English key words: Bernoulli number, regular prime, ideal class group, cyclotomic field
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.01.2017
Date of assignment: 10.01.2017
Confirmed by Study dept. on: 21.03.2017
Date and time of defence: 05.09.2017 00:00
Date of electronic submission:21.07.2017
Date of submission of printed version:21.07.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Opponents: Ing. Tomáš Vávra, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je seznámit se s některými z aplikací Bernoulliho čísel v teorii čísel. Student se zejména zaměří na Herbrandovu větu, která charakterizuje regulární prvočísla pomocí dělitelnosti Bernoulliho čísel. Její důkaz je poměrně náročný, mimo jiné využívá Stickelbergerovu větu a p-adické L-funkce. Student tedy zpracuje jeho hlavní myšlenku, a potom detaily pouze u některých částí.
References
[1] L. C. Washington: Introduction to Cyclotomic Fields, GTM 83.
[2] B. Mazur: How can we construct abelian Galois extensions of basic number fields?, Bull. Amer. Math. Soc. 48 (2011), 155-209.
[3] J. S. Milne: Algebraic Number Theory, http://www.jmilne.org/math/CourseNotes/ant.html.
[4] M. R. Murty, J. Esmonde: Problems in Algebraic Number Theory, GTM 190.
[5] S. Lang: Algebraic Number Theory, GTM 110.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html