Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Thesis title in Czech: Lokální integrační politiky vůči imigrantům: příklad Prahy a Barcelony
Thesis title in English: Local integration policies towards immigrants: an example of Prague and Barcelona
Key words: migrační politika, lokální integrační politika cizinců, Praha, Barcelona
English key words: migration policy, local integration policy of foreigners, Prague, Barcelona
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Markéta Seidlová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.12.2016
Date of assignment: 23.12.2016
Date of electronic submission:07.12.2018
Date of proceeded defence: 29.01.2019
Opponents: Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem práce je komparace přístupu k integraci cizinců na lokální úrovni na příkladu vybraného španělského a českého velkoměsta, tj. Barcelony a Prahy, se záměrem najít v politikách aplikovaných členským městem sítě Interkulturních měst zkušenosti přenositelné do českého prostředí. Kromě studia sekundárních zdrojů bude použita i metoda polostrukturovaných rozhovorů s představiteli místní samosprávy a/nebo imigranty ve zkoumaných městech.
Předměty doporučené k absolvování: Mezinárodní migrace; Geografie migrace a integrace cizinců; Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html