Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Thesis title in Czech: Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století
Thesis title in English: Religious situation in Russia in the early 20th century
Key words: Rusko, Pravoslavná církev, revoluce, náboženství, Mikuláš II., náboženské poměry
English key words: Russia, The Orthodox Church, revolution, religion, Nicholas II, religious situation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.12.2016
Date of assignment: 17.01.2017
Confirmed by Study dept. on: 25.01.2017
Date and time of defence: 07.09.2017 09:00
Date of electronic submission:12.06.2017
Date of submission of printed version:15.06.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Reviewers: prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
References
Andrej ZUBOV (ed.): Dějiny Ruska 20. století. Praha 2014.
Milan ŠVANKMAJER a kol.: Dějiny Ruska. Praha 1996.
Václav VEBER: Mikuláš II. a jeho svět. Praha 2000.
Václav VEBER: Židé v novodobých dějinách. Praha 1997.
Richard PIPES: Dějiny ruské revoluce. Praha 1998.
Hanuš NYKL: Náboženství v ruské kultuře. Červený Kostelec 2013.
Václav JEŽEK: Pravoslaví, Řím a církevní unionismus. Gorlice 2012.
Preliminary scope of work
Diplomová práce Náboženské poměry v Rusku na počátku 20. století se bude zabývat nábožensko-duchovní situací v carském Rusku od počátku 20. století do nástupu bolševického režimu v roce 1917. Jejím cílem bude nejen analýza a popis náboženských poměrů v soudobé pravoslavné církvi, ale též reflexe této situace v "menšinových" náboženských společnostech. Představí stav, v němž se pravoslaví nalézalo, a osvětlí situaci, jíž ovlivnilo jak nakročení Ruska k industriální společnosti, tak rovněž vypuknutí první světové války a revolucí roku 1917.
Preliminary scope of work in English
Master thesis Religious circumstances in Russia at the beginning of the 20th century will deal with religio-spiritual situation within czarist Russia since the dawn of 20th century till the rise of Bolshevik regime in 1917. It aims not only to analyse and describe religious circumstances of contemporary Orthodox church, but also reflect those circumstances in "minority" religious communities. It introduces the state at which the Orthodox church was at and enlighten the situation, that was influenced both by Russian course to industrial society and the outbreak of the First world war and revolution at 1917.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html