Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza zobrazení fenoménu "coming out" v rámci festivalu Prague Pride
Thesis title in Czech: Analýza zobrazení fenoménu "coming out" v rámci festivalu Prague Pride
Thesis title in English: Analysis of the Phenomenom of "Coming Out" Within the Prague Pride Festival
Key words: Prague Pride, LGBTQIA+, coming out, gender, heteronormativita, jinakost, identita, sexualita, komunita
English key words: Prague Pride, LGBTQIA+, coming out, gender, heteronormativity, otherness, identity, sexuality, community
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2016
Date of assignment: 19.12.2016
Date of electronic submission:29.06.2017
Date of proceeded defence: 22.09.2017
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sexuálních identit a spadá pod disciplínu zvanou queer studia. Teoretická část práce se zaměřuje na složitost historických debat mezi osobami stejného pohlaví, na tzv. povinnou heterosexualitu a na to, jak byla homosexualita prezentována jako odchylka od normy. Další kapitoly řeší snahy o přijetí homosexuality, vznik komunit a G a L aktivismus. Následně je přiblížena historie "Pridů" (průvodů hrdosti) v České republice, na Slovensku i v zahraničí. Analytická část práce je výhradně zaměřena na Prague Prides, které se konají od roku 2011. Je zde na základě analýzy dokumentů (tiskových zpráv, online rozhovorů s pořadateli, propagačních materiálů festivalu) přiblíženo, zda samotný festival a jeho pořadatelé nějakým způsobem vytvářejí určitou normu, která by měla být samozřejmá pro všechny členy LGBTQ komunity. Jakým způsobem je například prezentována jinakost, heterosexuální většina či coming out, který se objevuje i jako ústřední téma jednoho ročníku tohoto festivalu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html