Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Falibilismus a sémiotika Charlese Sanderse Peirce
Thesis title in Czech: Falibilismus a sémiotika Charlese Sanderse Peirce
Thesis title in English: Fallibilism and Semiotics of Charles Sanders Peirce
Key words: Peirce, falibilismus, reprezentace, kritika fundacionalismu, inference, epistemologie
English key words: Peirce, fallibilism, representation, critique of foundationalism, inference, epistemology
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: Mgr. Michal Karľa, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2016
Date of assignment: 18.12.2016
Date of electronic submission:28.06.2018
Date of proceeded defence: 21.09.2018
Course: Thesis Defence (YMMM4A10)
Opponents: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá genezí koncepce falibilismu v díle Ch. S. Peirce a jejím ustanovením jakožto součásti vědeckého zkoumání (inquiry) v rámci Peircova pragmatismu. Ptá se po tom, jakým způsobem je tato metoda ukotvena v Peircově sémiotice, založené na dále neredukovatelných kategoriích. Důležitými tématy jsou vztah falibilismu a Peircovy logiky a otázka po objektivitě na falibilním principu založené syntetické inference.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html