Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Literární cestovní ruch na území Česka
Thesis title in Czech: Literární cestovní ruch na území Česka
Thesis title in English: Literary tourism in Czechia
Key words: cestovní ruch, literární cestovní ruch, potenciál, Sestav si svůj svět, Po stopách našich literátů
English key words: tourism, literary tourism, potential, Build your world, In the footsteps of our writers
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.12.2016
Date of assignment: 14.12.2016
Date of electronic submission:16.04.2019
Date of submission of printed version:17.04.2019
Date of proceeded defence: 29.05.2019
Reviewers: Ing. Halina Kotíková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Analýza brandingu v cestovním ruchu inspirovaného rodáky - komparativní studie na základě zahraničních příkladů, jejíž výsledky budou zohledněny na případové studii v Česku
Předměty doporučené k absolvování: gegrafie cestovního ruchu, management cestovního, kulturní geografie, historickogeografické přístupy v geografii
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html