Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Posouzení vlivu tréninku pomocí CDP na posturální funkce u pacienta po amputaci dolní končetiny
Thesis title in Czech: Posouzení vlivu tréninku pomocí CDP na posturální funkce u pacienta po amputaci dolní končetiny
Thesis title in English: Assessment of the effect of CDP training in patient after lower extremity amputation
Key words: amputace dolní končetiny, dynamická počítačová posturografie, posturální trénink, posturální kontrola, četnost pádů, TUG test, ABC scale
English key words: lower limb amputation, computerized dynamic posturography, postural training, postural control, frequency of falls, TUG test, ABC scale
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.12.2016
Date of assignment: 08.12.2016
Date and time of defence: 28.05.2018 08:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Date of electronic submission:04.04.2018
Date of submission of printed version:05.04.2018
Date of proceeded defence: 28.05.2018
Reviewers: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html