Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření k odstranění zjištěných nedostatků
Thesis title in Czech: Posouzení souladu českého kompenzačního prostředku nápravy
nepřiměřeně dlouhých řízení s judikaturou ESLP s návrhy opatření
k odstranění zjištěných nedostatků
Thesis title in English: Conformity assessment of the Czech compensation remedy for
unreasonably lengthy proceedings in the light of the ECtHR´s jurisprudence
with proposed measures capable of eliminating
the identified shortcomings
Key words: Evropský soud pro lidská práva, průtahy v řízeních, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě, právo na účinný prostředek nápravy, kompenzační prostředek nápravy, nesprávný úřední postup
English key words: European Court of Human Rights, delays in proceedings, right to the proceedings within a reasonable time, right to an effective remedy, compensation remedy, incorrect administrative procedure
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.12.2016
Date of assignment: 01.12.2016
Confirmed by Study dept. on: 01.12.2016
Date and time of defence: 05.09.2018 12:30
Venue of defence: PF UK m. 105
Date of electronic submission:28.12.2017
Date of submission of printed version:08.01.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Reviewers: JUDr. David Kryska, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html