Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií u pacientok s ovariálnym karcinómom
Thesis title in thesis language (Slovak): Prognostická rola kontrolných bodov imunitných reakcií u pacientok s ovariálnym karcinómom
Thesis title in Czech: Prognostický a prediktivní význam exprese kontrolních bodů imunitních reakcí u ovariálního karcinomu
Thesis title in English: The prognostic and predictive role of immune check point inhibitors in ovarian cancer patients
Key words: protinádorová imunoterapia, kontrolné body imunitných reakcií, HGS ovariálny karcinóm, blokátory kontrolných bodov imunitných reakcí, PD-1, PD-L1, LAG- 3, CTLA-4
English key words: anti-tumor immunotherapy, immune checkpoints, ovarian HGSC, inhibitors of immune checkpoints, PD-1, PD-L1, LAG-3, CTLA-4
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.12.2016
Date of assignment: 01.12.2016
Date of electronic submission:29.04.2018
Date of submission of printed version:30.04.2018
Date of proceeded defence: 31.05.2018
Reviewers: Dr. Marek Šťastný, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Karcinom ovaria má celosvětově z gynekologických zhoubných nádorů nejvyšší mortalitu. Preventivní opatření a screening jsou stále předmětem zkoumání. Většina pacientek je vzhledem k nespecifickým symptomům diagnostikována v pokročilém stadiu nemoci. Úvodní léčba karcinomu vaječníků spočívající v primární cytoredukční operaci v kombinaci s adjuvantní chemoterapií na bázi platiny a paklitaxelu dosahuje vysoké léčebné odpovědi. Přesto zhruba u dvou třetin pacientek dochází k relapsu nemoci, rozvoji chemorezistence a úmrtí. Tyto údaje vedou k hledání nových diagnostických a léčebných metod.
Preliminary scope of work in English
Ovarian carcinoma has the highest mortality from all types of gynecological malignancies worldwide. Preventive measures and screening are still under investigation. Most patients are diagnosed at the advanced stage of the disease due to non-specific symptoms. Initial treatment of ovarian cancer based on debulking surgery followed by platinum-taxane chemotherapy achieves high therapeutic responses. Nevertheless about two-thirds of patients experience relapse of disease, development of chemoresistance and death. This data leads to the searching for new diagnostic and therapeutic methods.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html