Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Ověřování fyzické způsobilosi příslušníků HZS ČR
Thesis title in Czech: Ověřování fyzické způsobilosi příslušníků HZS ČR
Thesis title in English: Verification of the physical fitness of the members of the Fire Brigade of the Czech Republic
Key words: příprava, způsobilost, hasiči, kondice, testování
English key words: Training, competence, firefighter, condition, testing
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2016
Date of assignment: 30.11.2016
Date and time of defence: 07.09.2017 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Date of electronic submission:03.08.2017
Date of submission of printed version:11.08.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Reviewers: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Advisors: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Guidelines
1. Vyhledáním studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Stanovení cílů práce na základě teoretických východisek
4. Určení úkolů a metod práce pro naplnění cílů práce.
5. Analýza testování příslušníků HZS
6. Navržení fyzické přípravy a testů
7. Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html