Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Představy o vzniku života ve vědě vs. SŠ učebnicích
Thesis title in Czech: Představy o vzniku života ve vědě vs. SŠ učebnicích
Thesis title in English: Conceptions about the Origin of Life in Science vs. High School Textbooks
Key words: vznik života, buňka, teorie, učebnice, definice života
English key words: origin of life, cell, theory, textbook, definition of life
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biology Education (31-180)
Supervisor: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2016
Date of assignment: 28.11.2016
Date of electronic submission:13.05.2017
Date of proceeded defence: 08.06.2017
Opponents: Mgr. Jan Toman, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Teorie vzniku života v hodinách biologie na středních školách – toto téma se v učebnicích omezuje na pojmy jako abiogeneze, panspermismus, kreacionismus, biologická a chemické evoluce. To co bylo před lety vepsáno do středoškolských učebnic, ve většině případů již není aktuální.
Cílem této bakalářské práce je shrnout nejnovější vědecké poznatky související s tématem vzniku života a následně je porovnat s obsahem středoškolských učebnic, který je předkládán studentům středních škol.
Práce je rozdělena na tři části, kde první bude literární rešerše zaměřená na odborné vědecké články věnující se tématu vzniku života (buňky). Další tvoří rešerše obsahu výukového materiálu středoškolských učebnic a v poslední dvě předcházející části porovnám.
Mojí snahou je poukázat na informace, které mohou být již mylné či zastaralé a na středních školách jsou přednášeny studentům jako fakta. Po srovnání aktuálních poznatků s obsahy dnes používaných učebnic bych doporučila samotný výklad aktualizovat informacemi, o které bylo v posledních letech toto téma obohaceno.
Preliminary scope of work in English
The theory of the origin of life in lessons of biology in secondary schools – this topic is limited on concepts such as abiogenesis, panspermia, creationism, biological and chemical evolution in textbooks. What was written in textbooks years ago is, in many cases, no longer upto date.
The aim of this bachelor thesis is to summarize the most recent scientific pieces of knowledge relevant to the topic of the origin of life and ensuingly compare them with the material that is presented to students at secondary schools.
This bachelor thesis consists of three parts, where the first is a literary research focused on technical scientific articles dealing with the topic of the origin of life (cell). The following part contains a research of the contents of educational material and textbooks, and I compare the two previous parts in the last one.
My effort is to point out information that can already be mistaken or archaic, and are being lectured to students as facts in secondary schools. After comparing the current knowledge with the contents of the textbooks I have used today, I would recommend the actual interpretation to be updated by the information that has been enriched in the past years.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html