Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Dionýský a apollinský princip ve videohrách
Thesis title in Czech: Dionýský a apollinský princip ve videohrách
Thesis title in English: Dionysian and Apollonian principles in videogames
Key words: Nietzsche, Dionýsos, Apollón, estetika, videohry, hry, umění, Journey, Caillois
English key words: Nietzsche, Dionysus, Apollo, aesthetics, videogames, games, art, Journey, Caillois
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Philosophical Module (24-FM)
Supervisor: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.11.2016
Date of assignment: 26.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 30.04.2018
Date of electronic submission:30.04.2018
Date of proceeded defence: 04.06.2018
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Opponents: Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se pokusí najít podobnost mezi dvěma principy antického dramatu, jak je interpretuje Friedrich Nietzsche, a prvky, které se objevují ve videohrách, počítačových, konzolových i jiných. Jsou to principy apollinské a dionýské. Student se zároveň pokusí položit do kontrastu diváka či herce antické tragédie a hráče videoher. Hlavním východiskem bude kniha Zrození tragédie. Základní herní teorie tradičně rozlišují dvě hlavní složky videoher – narativ a systém pravidel. Aplikování Nietzscheho interpretace antického dramatu by nám však mohlo otevřít nový způsob nahlížení videoher, pakliže se podaří najít společnou strukturu, na základě které by bylo možno komparaci vytvořit. Divadelní hra vychází ze stejné struktury jako ostatní formy her, ať už řečových, sportovních či jiných. U videoher se však stírá jasná hranice mezi divákem a hercem, která se navíc liší podle typu hry, zda více inklinuje k principu dionýskému nebo apollinskému.
References
NIETZSCHE, F. Zrození tragédie. Praha: Studentské nakladatelství Gryf, 1993.
NIETZSCHE, F. Soumrak model. Olomouc: Votobia, 1995.
AARSETH, Espen. A narrative theory of games. Proceedings of the International Conference on the Foundations of Digital Games - FDG '12. New York, USA: ACM Press, 2012. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?doid=2282338.2282365
BURGUN, Keith. Game design theory: a new philosophy for understanding games [online]. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2013.
CAILLOIS, Roger. Hry a lidé: maska a závrať. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998.
FRASCA, Gonzalo. Play the Message: Play, Game and Videogame Rhetoric.Ph.D. Dissertation, IT University of Copenhagen, 2007
GEE, James Paul. What video games have to teach us about learning and literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o původu kultury ve hře. Vyd. 2., v edici Studie 1. Praha: Dauphin, 2000.
SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 6., přeprac. vyd., (Ve Vyšehradu 4.). Praha: Vyšehrad, 2010.
Preliminary scope of work
1) Vymezení pojmů

a) Dionýský a apollinský princip
b) Hra a videohra

2) Dvojí princip – komparace
a) Hry dionýské
b) Hry apollinské
c) Spjatost obou principů

3) Herec a divák
a) Divák a herec antického dramatu
b) Hráč

4) Hrající divák
a) Aktivní participace diváka ve hrách
b) Pojetí diváka u her dionýských a apollinských
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html