Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zapamatovatelnost a nápadnost změn – vztah paměti a vnímání
Thesis title in Czech: Zapamatovatelnost a nápadnost změn – vztah paměti a vnímání
Thesis title in English: Scene memorability and change salience: memory-perception relationship
Key words: Slepota ke změně, dlouhodobá vizuální paměť, detekce změny, zapamatovatelnost, vnímání, experiment
English key words: Change blindness, visual long-term memory, change detection, memorability, perception, experiment
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.11.2016
Date of assignment: 24.11.2016
Date and time of defence: 05.09.2017 08:00
Date of electronic submission:14.07.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Alena Škaloudová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je zmapování vztahu zapamatovatelnosti fotografií a nápadnosti změn provedených na daných fotografiích. Výzkum bude realizován pomocí experimentu s předpokládaným souborem respondentů kolem 30-40 osob. Teoretická část se bude zabývat především konceptem change blindness, vizuální pamětí a tématům blízkým vztahu paměti a vnímání.
References
Rensink, R. A. (2002). Change detection. ANNUAL REVIEW OF PSYCHOLOGY, 53, 245–277. http://doi.org/10.1146/annurev.psych.53.100901.135125

Hollingworth, A. (2005). The relationship between online visual representation of a scene and long-term scene memory. JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-LEARNING MEMORY AND COGNITION, 31(3), 396–411. http://doi.org/10.1037/0278-7393.31.3.396

Ball, F., Elzemann, A., & Busch, N. A. (2014). The scene and the unseen: Manipulating photographs for experiments on change blindness and scene memory Image manipulation for change blindness. BEHAVIOR RESEARCH METHODS, 46(3), 689–701. http://doi.org/10.3758/s13428-013-0414-2

Hollingworth, A. (2006). Visual memory for natural scenes: Evidence from change detection and visual search. VISUAL COGNITION, 14(4-8), 781–807. http://doi.org/10.1080/13506280500193818
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi vizuální pamětí a schopnosti detekovat změny na fotografiích. V teoretické části práce se snažím především představit téma detekce změny spolu s ústředním pojmem „slepota ke změně“. Dále se věnuji tématu vizuální paměť a v neposlední řadě uvádím výzkumy, které se již v minulosti zabývaly rolí dlouhodobé vizuální paměti při detekci změn. Cílem empirické části je porovnání vztahu mezi vizuální pamětí (snadností zapamatování podnětů) a schopností detekce změny na fotografiích vnitřních i venkovních scén. Výzkum byl realizován pomocí experimentu navrženém v programu PsychoPy s použitím flicker experimentálního designu. Výzkumný vzorek tvořilo 42 respondentů převážně vysokoškolských studentů. Výsledky výzkumu nepotvrdily existenci vztahu mezi vizuální pamětí a výkony v detekci změny. Závislost mezi těmito proměnnými nebyla potvrzena ani na úrovni jednotlivých kategorií. Tyto výsledky naznačují, že výkony detekce změny pravděpodobně závisí na jiných faktorech, než je dlouhodobá vizuální paměť.
Preliminary scope of work in English
In the thesis, I focus on the relationship between visual memory and the ability to detect changes in photographs. In the theoretical part I introduce the change detection and „change blindness“ phenomenon. Next, this work explores visual memory and refers to studies that focused on visual long-term memory and its role in change detection. The objective of the empirical part of this thesis is to map the relation between visual memory (scene memorability) and change detection illustrated on the ability to recognize changes in photographs of indoor and outdoor scenes. Research was conducted by means of an experiment devised in PsychoPy using flicker paradigm. The research sample comprised 42 respondents, mainly university students. Research results did not confirm the existence of a relation between visual memory and change detection. No correspondence was found between these variables, not even at the level of each category, suggesting that change detection depends on other factors than visual long-term memory.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html