Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
Thesis title in Czech: Inkluze osob se zdravotním postižením do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce
Thesis title in English: Inclusion of persons with disabilities into projects of Czech development cooperation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: prof. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.11.2016
Date of assignment: 07.01.2017
Date of electronic submission:18.04.2018
Date of proceeded defence: 22.05.2018
Opponents: Mgr. Bc. Daniela Komanická
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem DP bude vyhodnotit charakter a míru zahrnutí problematiky sociální inkluze do projektů rozvojové spolupráce českých organizací.
Doporučené povinně volitelné a volitelné předměty jsou: Kvalitativní metody výzkumu, Geografie mezinárodního rozvoje, Contemporary trends in dev. studies
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html