Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku
Thesis title in Czech: Zkrácené svalové skupiny u fotbalistů staršího školního věku
Thesis title in English: Shortened muscle groups in footballers of older school age
Key words: fotbal, mládež, držení těla, svalová nerovnováha, kompenzace
English key words: football, youth, posture, muscle imbalance, compensation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Supervisor: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2016
Date of assignment: 22.11.2016
Date and time of defence: 15.01.2020 09:00
Venue of defence: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, E314, E314, seminární místnost ZTV
Date of electronic submission:12.12.2019
Date of submission of printed version:10.12.2019
Date of proceeded defence: 15.01.2020
Reviewers: Mgr. Pavlína Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html