Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana
Thesis title in Czech: Vliv endokanabinoidního systému na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana
Thesis title in English: The effect of endocannabinoid system on light entrainment of rat circadian system
Key words: cirkadiánní systém, suprachiasmatická jádra, světelná synchronizace, endokanabinoidní systém, CB1 receptory, extracelulárním signálem regulovaná kináza 1/2, ERK1/2, c-Fos
English key words: circadian system, suprachiasmatic nuclei, light entrainment, endocannabinoid system, CB1 receptors, extracellular signal-regulated kinase 1/2, ERK1/2, c-Fos
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.11.2016
Date of assignment: 15.11.2016
Date of electronic submission:11.08.2018
Date of proceeded defence: 07.09.2018
Opponents: RNDr. Aleš Balík, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem projektu je zjistit, jaký vliv má endokanabinoidní systém na světelnou synchronizaci cirkadiánního systému potkana a určit, zda má aktivace CB1 receptorů během subjektivní noci, tj. v době, kdy je cirkadiánní systém na synchronizační vliv světla citlivý, kromě vlivu na fázové posuny v lokomoční aktivitě vliv také na indukci a dynamiku světločivných markerů, jako je c-Fos a fosforylované formy kináz ERK1/2 a GSK3β.
Preliminary scope of work in English
The aim of the project is to study the influence of the endocannabinoid system on light entrainment of circadian system of the rat and to investigate whether the CB1 receptor activation during the subjective night, the time window when circadian system is sensitive to photic stimuli, in addition to affecting the rhythm in locomotor activity affects also the dynamics of the photoinducible markers c-Fos and phosphorylated forms of ERK1/2 a GSK3β kinases.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html