Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách
Thesis title in Czech: Simulace šíření vln v planetárních magnetosférách
Thesis title in English: Ray tracing simulations of wave propagation in planetary magnetospheres
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2016
Date of assignment: 01.12.2016
Confirmed by Study dept. on: 10.01.2017
Date and time of defence: 05.09.2018 09:30
Date of electronic submission:20.07.2018
Date of submission of printed version:20.07.2018
Date of proceeded defence: 05.09.2018
Reviewers: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu existujících postupů pro simulaci šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu.
2) Zahrnutí růstu a tlumení vln pomocí numerické analýzy efektů horkého plazmatu.
3) Analýza vybraných případů měření vln v plazmatu magnetosfér planet Sluneční soustavy.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
Elektromagnetické vlny mohou sloužit k výzkumu plazmatického okolí planet Sluneční soustavy, neboť se v jejich magnetosférách mohou šířit na velké vzdálenosti. Přinášejí tak informaci o plazmatu v místě jejich vzniku a o plazmatu, kterým se šíří. Simulace šíření elektromagnetických vln jsou tak důležitým prostředkem k výzkumu magnetosféry Země a planet Sluneční soustavy. Součástí diplomové práce je studium existujících metod pro simulaci šíření elektromagnetických vln v kosmickém plazmatu, doplněné zdokonalením existujících postupů a jejich použitím pro analýzu dat umělých družic a meziplanetárních sond. Tyto výsledky budou sloužit k objasnění vzniku pozorovaných elektromagnetických vln ve hvizdovém módu a ke studiu statistických vlastností jejich šíření. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=716
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=716
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html