Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vyšetření HLA systému a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně
Thesis title in Czech: Vyšetření HLA systému a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně
Thesis title in English: Study of HLA antigens and KIR genes in a donors and recipients of bone marrow
Key words: HLA, KIR, transplantace hematopoetických kmenových buněk, HLA typizace, KIR typizace
English key words: HLA, KIR, hematopoietic stem cell transplantation, HLA typing, KIR typing
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: Ing. Milena Vraná
Author: Mgr. Zuzana Kroulíková - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2016
Date of assignment: 11.11.2016
Date of electronic submission:15.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 05.06.2017
Reviewers: doc. MUDr. Eva Froňková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Preliminary scope of work
Náplní práce je popis problematiky typizace HLA a KIR genů u dárců a příjemců kostní dřeně, dále je cílem poskytnout stručný přehled o indikacích, komplikacích a obecném vývoji transplantací hematopoetických kmenových buněk.
Preliminary scope of work in English
Contents of this bachelor's thesis is a description of HLA and KIR genes genotyping in donors and recipients of bone marrow. This bachelor's thesis is also aimed to describe indications, complications and development of hematopoietic stem cell transplantations.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html