Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Metabolismus železa u Naegleria gruberi
Thesis title in Czech: Metabolismus železa u Naegleria gruberi
Thesis title in English: Iron metabolism in Naegleria gruberi
Key words: Naegleria gruberi, metabolismus, alkoholdehydrogenáza, ionty železa
English key words: Naegleria gruberi, metabolism, alcohol dehydrogenase, iron ions
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.11.2016
Date of assignment: 11.11.2016
Date of electronic submission:28.04.2018
Date of submission of printed version:27.04.2018
Date of proceeded defence: 31.05.2018
Reviewers: RNDr. Matyáš Krijt, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Analýza metabolismu Naegleria gruberi, detekce konkrétních metabolitů a jejich ovlivnění v prostředí s nedostatkem iontů železa. Zkoumání enzymu alkoholdehydrogenázy tohoto prvoka, se zaměřením na buněčnou lokalizaci, vliv nedostatku iontů železa, zjištění optimálního pH, koenzymu a substrátu.
Preliminary scope of work in English
Analysis of metabolism of Naegleria gruberi, detection of chosen metabolites and the effect of lack of iron ions. Research of the enzyme alcohol dehydrogenase of this protozoon, with focus on cellular localization, influence of lack of iron ions, determination of optimal pH, coenzyme and substrate.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html