Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Útulok pre bezdomovcov
Thesis title in thesis language (Slovak): Útulok pre bezdomovcov
Thesis title in Czech: Útulek pro bezdomovce
Thesis title in English: Homeless shelter
Key words: bezdomovectvo|nocľaháreň|reintegrácia|bezdomovec|útulok|denné centrum|marginalizácia
English key words: homelessness|dormitory|reintegration|homeless person|shelter|day care|marginalization
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute of Ethnology (21-UETN)
Supervisor: doc. PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.11.2016
Date of assignment: 10.11.2016
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 11.08.2017
Date and time of defence: 11.09.2017 08:00
Date of electronic submission:11.08.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Filip Jakubec, DiS.
 
 
 
Guidelines
Predmetom práce je prezentácia nocľahární a ubytovní pre ľudí bez domova ako sociálneho priestoru s vlastnými formami sociálnej interakcie, sociálnych sietí, pravidiel a zvyklostí. Jej zámerom je predstaviť subjektívne skúsenosti ľudí užívajúcich tieto priestory. Práca má takisto za cieľ zistiť či a ako vnímajú informátori vplyv týchto zariadení na proces sociálnej exklúzie a reintegrácie. V neposlednom rade práca usiluje popísať súčasnú situáciu a možné progresívne zmeny v čase z pohľadu angažovanej antropológie.
References
ANDERSON, N.: The Hobo: The Sociology of the Homeless Man. Chicago: University of Chicago Press, 1923, 296pp.
BOURGOIS, P. a J. SCHONBERG.: Righteous Dopefiend. LA: University of California Press, 2009, 392pp.
DOORN, L. van.: Perceptions of Time and Space of (Formerly) Homeless People. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 2010, 20(2): 218–238.
LEFEBVRE, H.: The Production of Space. Oxford: Wiley-Blackwell, 1991, 464pp.
LYON-CALLO, V.: Medicalizing Homelessness: The Production of Self-Blame and Self-Governing within Homeless Shelters. Medical Anthropology Quarterly, 2000, 14(3): 328–345.
SCHUBERT, Herman J. P.: Twenty thousand transients: A year´s sample of those who apply for aid in a northern city. Buffalo, N.Y.: Emergency Relief Bureau, 1935, 150pp.
SNOW, D. A. a L. ANDERSON.: Identity Work among the Homeless: The Verbal Construction and Avowal of Personal Identities. The American Journal of Sociology, 1978, 92(6): 1336– 1371.
SPRADLEY, J. P.: Participant Observation. Wadsworth: Cengage Learning, 1980, 195pp.
WACQUANT, Loïc J. D.: Prisons of Poverty. Minnesota: University of Minnesota Press, 2009, 232pp.
WRIGHT, T.: Out of Place: Homeless Mobilizations, Subcities, and Contested Landscapes. New York: State University of New York Press, 1997, 408pp.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html