Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Thesis title in Czech: Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Thesis title in English: The development of higher education in the Czech and the Slovak Republic
Key words: Soukromé vysoké školství, studijní program, komparace, financování, akreditace, terciární vzdělávání
English key words: Private higher education, study program, comparison, funding, accreditation, tertiary education
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.09.2016
Date of assignment: 09.09.2016
Date and time of defence: 10.09.2018 08:00
Venue of defence: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Date of electronic submission:12.07.2018
Date of proceeded defence: 10.09.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Reviewers: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (8/2015), metodickými pokyny katedry a dalšími relevantními předpisy PedF UK.
References
bude upřesněno na individuální konzultaci
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat vývojem soukromých vysokých škol v České a Slovenské republice
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html