Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Thesis title in Czech: Některé železniční tunely staré éry na území ČR
Thesis title in English: Some railway tunnels of old era in territory of Czech Republic
Key words: klasické metody,železnice,tunel,kámen,obezdívka
English key words: classical methods,railway,tunnel,stone,lining
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: Ing. Josef Rott, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 06.12.2016
Date of assignment: 17.01.2017
Date of electronic submission:21.08.2017
Date of submission of printed version:21.08.2017
Date of proceeded defence: 07.09.2017
Reviewers: RNDr. Richard Malát, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rešerše informací o starých železničních tunelech prováděných klasickými metodami na území ČR. Zaměření bude především na složení obezdívky, a to ve smyslu případného modelování klasických tunelovacích postupů a zjišťování napjatosti kolem masivu v porovnání s nejmodernějšími metodami ražby.
Preliminary scope of work in English
Research of information about old railway tunnels in Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html