Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu dle článku V odstavce 2 písm. b) Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958
Thesis title in Czech: Odepření uznání a výkonu rozhodčího nálezu dle článku V odstavce 2 písm. b) Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958
Thesis title in English: Refusal to recognize and enforce arbitral award under Article V, paragraph 2 (b) of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958
Key words: Newyorská úmluva, veřejný pořádek, výhrada veřejného pořádku, uznání a výkon rozhodčího nálezu, rozhodčí řízení
English key words: New York Convention, public policy, public policy exception recognition and eforcement of arbitral award, arbitration
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2016
Date of assignment: 14.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 02.06.2017
Date and time of defence: 02.06.2017 12:30
Venue of defence: Místnost č. 230
Date of electronic submission:04.04.2017
Date of submission of printed version:04.04.2017
Date of proceeded defence: 02.06.2017
Reviewers: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Obsahem práce má být komplexní posouzení ustanovení článku V odstavce 2 písmena b) New Yorské úmluvy, které upravuje výhradu veřejného pořádku. Součástí diplomové práce by měl být krátký historický exkurs a důraz by měl být kladen zejména na rozbor judikatury signatářských soudů a jejich výkladovou a aplikační praxi. Součástí práce má být také detailnější analýza judikatury českých soudů související s aplikací článku V odstavce 2 písmena b) New Yorské úmluvy.
Preliminary scope of work in English
The thesis should present an in-depth analysis of a provision of Article V section 2 letter b) of the New York Convention on recognition and enforcement of foreign arbitral awards which establishes the public policy exception. The thesis should contain a historical overview of the legislative process of the scrutinized provision and should mainly contain an analysis of decisions of courts of the member states that would evaluate the interpretation and application practice of the courts. The thesis should contain an evaluation of decisions of Czech courts applying the scrutinized provision as well.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html