Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Určování zdrojů krve u flebotomů a dalších krevsajících členovců
Thesis title in Czech: Určování zdrojů krve u flebotomů a dalších krevsajících členovců
Thesis title in English: Identification of bloodmeal sources in phlebotomine sand flies and other bloodfeeding arthropods
Key words: flebotomové, identifikace krevních zdrojů, krevsající členovci, analýza
English key words: sand flies, bloodmeal identification, hematophagous arthropods, analysis
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Parasitology (31-161)
Supervisor: RNDr. Vít Dvořák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2016
Date of assignment: 31.10.2016
Date of electronic submission:12.05.2017
Date of submission of printed version:15.05.2017
Date of proceeded defence: 05.06.2017
Reviewers: RNDr. Tatiana Spitzová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce si klade za cíl shrnout a porovnat metody, používané ke stanovování zdrojů krve u flebotomů a dalších medicínsky významných členovců.
Preliminary scope of work in English
The thesis aims to review and compare methods deployed to study bloodmeal sources of phlebotomine sand flies and other medically important bloodfeeding arthropods.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html