Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Vliv sociálních sítí na současnou společnost
Thesis title in Czech: Vliv sociálních sítí na současnou společnost
Thesis title in English: Influence of social networks on contemporary society
Key words: sociální sítě, společnost, analýza, Facebook, věková kategorie 55-64 let
English key words: social networks, society, analysis, Facebook, age group 55-64 let
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Liberal Arts and Humanities - Qualified Skills Module (24-QM)
Supervisor: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2016
Date of assignment: 30.10.2016
Date of electronic submission:03.01.2018
Date of proceeded defence: 29.01.2018
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
V bakalářské práci se zabývám důvody a způsoby, jakými věková skupina 55-64 využívá Facebook. Cílem práce je zodpovědět dvě základní výzkumné otázky: K čemu a jakým způsobem využívají lidé ve věku 55-64 let Facebook? Najít odpovědi na tyto otázky se snažím pomocí "virtuální etnografické procházky".
Preliminary scope of work in English
In my bachelor thesis I am dealing with reasons and ways how people between ages of 55-64 use Facebook. Therefore, the aim of the thesis is to answer two basic research questions: What are the purposes of using Facebook by people in ages 55-64 and how are these people using Facebook? To find the answers I am using the method of "virtual ethnographic tour".
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html