Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vyhodnocení polynomu s intervalovými koeficienty
Thesis title in thesis language (Slovak): Vyhodnocení polynomu s intervalovými koeficienty
Thesis title in Czech: Vyhodnocení polynomu s intervalovými koeficienty
Thesis title in English: Evaluation of interval polynomials
Key words: intervalová aritmetika, funkčné formy, obálka oboru hodnôt polynómu, Matlab, INTLAB
English key words: interval arithmetic, functional forms, enclosure of range of polynomial, Matlab, INTLAB
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Author: Bc. Roman Firment - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.05.2017
Date of assignment: 09.05.2017
Confirmed by Study dept. on: 19.05.2017
Date and time of defence: 06.09.2017 00:00
Date of electronic submission:17.07.2017
Date of submission of printed version:21.07.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Reviewers: Ing. David Hartman, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- Implementace a případné vylepšení metod na zapouzdření hodnot reálného a intervalového polynomu nad intervalovým vstupem
- Pracovní prostředí je Matlab/Octave s využitím toolboxu Intlab pro intervalovou aritmetiku.
- Numerické porovnání různých metod.
- Teoretická analýza zapouzdření hodnot intervalového polynomu.
References
[1] J. Garloff and A.P. Smith. Preface. Special Issue on the Use of Bernstein Polynomials in Reliable Computing: A Centennial Anniversary. Reliable Computing 17, 2012.
[2] R.E. Moore, R.B. Kearfott and M.J. Cloud. Introduction to Interval Analysis, SIAM, Philadelphia, 2009.
[3] V. Stahl. Interval methods for bounding the range of polynomials and solving systems of nonlinear equations. Dissertation, Johannes Kepler University Linz, Austria, 1995.
Preliminary scope of work
Pro daný polynom s intervalovými koeficienty chceme najít co nejtěsnější obálku funkčních hodnot pro dané body. Kromě přímého použití intervalové aritmetiky (pomocí Hornerova schematu) existují i jiné metody, například pomocí tzv. Bernsteinových polynomů. Cílem práce je implementace zmíněných metod a jejich porovnání, případně vylepšení. Programovací jazyk: Matlab/Octave + Intlab.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html