Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)
Thesis title in Czech: Ustanovení neměnného chování potkanů v nové úloze asociativního učení na jeden pokus (OTTAT)
Thesis title in English: The establishment of invariable behaviour of rats in novel one-trial trace association task (OTTAT)
Key words: epizodická paměť, učení na jeden pokus, asociativní učení, potkan, hipokampus
English key words: episodic-memory, one-trial learning, associative learning, rat, hippocampus
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.10.2016
Date of assignment: 24.10.2016
Date of electronic submission:12.08.2019
Date of submission of printed version:12.08.2019
Date of proceeded defence: 05.09.2019
Reviewers: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Hana Brožka, Ph.D.
Preliminary scope of work
Epizodická paměť představuje paměťový systém o klíčovém významu pro každodenní život člověka. Animální modely paměti epizodického typu představují účinný nástroj studia formování a vybavování epizodických vzpomínek. Úlohou studentky bude provádění behaviorálních experimentů, jejichž účelem bude především výběr kmene potkanů a prostorových charakteristik dělicích přihrádek vedoucích k ustavení neměnného chování potkanů, které je předpokladem pro novou úlohu asociativního učení na jeden pokus (OTTAT). Studentka dále experimentálně ověří, zda je úniková reakce OTTAT selektivně specifická ke zvuku o dané zvukové frekvenci.
Preliminary scope of work in English
Episodic memory represents memory system of key importance for everyday life of people. Animal models of episodic-like memory serve as helpful tool in research of encoding and recall of episodic memories. Student will conduct series of behavioral experiments aimed to select rat strain and door divider compartment characteristics optimal for the establishment of invariable rat behaviour required for novel one-trial trace association task (OTTAT). Moreover, the student will examine the selective specificity of conditioned flight response in OTTAT to the sound of given frequency.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html