Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Empedokleova kosmologie
Thesis title in Czech: Empedokleova kosmologie
Thesis title in English: Empedocles' cosmology
Key words: Empedoklés, kosmologie, čtyři prvky, Láska, Svár, Sfairos, kosmické cykly.
English key words: Empedocles, cosmology, four elements, Love, Strife, Sfairos, cosmic cycles.
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Ústav východního křesťanství (28-09)
Supervisor: doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.10.2016
Date of assignment: 24.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 24.10.2016
Date and time of defence: 28.06.2017 09:00
Date of electronic submission:04.05.2017
Date of proceeded defence: 28.06.2017
Opponents: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 
 
 
Guidelines
1) Studium pramenů
2) Studium sekundární literatury
3) Zpracování osnovy
4) Rozvržení kapitol
5) Konečná revize
References
Prameny
ARISTOTELÉS. Metafyzika. 2. Praha: Petr Rezek, 2008. ISBN 80-86027-27-9.
EMPEDOKLÉS Z AKRAGANTU a Jaroslav POKORNÝ, překl., KABEŠ, Jaroslav, ed. O podstatě svět-Očistná píseň. Praha: Jan Pohořelý, 1944. Přátelství.
SVOBODA, Karel (překl.). Zlomky předsokratovských myslitelů. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.
VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. 2, Zlomky. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-02-4.

Sekundární literatura
HLADKÝ, Vojtěch. Empedokleův sfairos. Filosofický časopis. Praha: Filozofický ústav Akademie věd České republiky, 2006, 54(3), 393-410.
HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Petr Rezek, 1997 [cit. 2017-02-14]. ISBN 80-86027-07-4
HLADKÝ, Vojtěch, Radim KOČANDRLE a Zdeněk KRATOCHVÍL. Evoluce před Darwinem: nejstarší vývojová stadia evoluční nauky. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. Amfibios. ISBN 978-80-7465-023-9.
KINGSLEY, Peter. Ancient philosophy, mystery, and magic: Empedocles and Pythagorean tradition. Oxford: Clarendon Press, 1996. ISBN 0-19-815081-4.
KIRK, G. S. a J. E. RAVEN. The Presocratic Philosophers: A critical history with a selection of texts. Cambridge: The syndics of the Cambridge University press, 1957.
KIRK, G. S., J. E. RAVEN a M. SCHOFIELD. Předsókratovští filosofové: Kritické dějiny s vybranými texty. 1. Praha: Oikoymenh, 2004.
LONG A. A. Empedocles‘ cosmic cycle in the sixities in The pre-socratics: a collection of critical essays. N. Jersey, USA: Princeton University, 1992. Modern studies in philosophy. ISBN 0-691-02088-4.
MILLERD, C. E., On the interpretation of Empedocles. Chicago: The University of Chicago Press, 1908. ISBN: neuvedeno.
PATOČKA, Jan, Ivan CHVATÍK a Pavel KOUBA. Nejstarší řecká filosofie: filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem: přednášky z antické filosofie. Praha: Vyšehrad, 1996. ISBN 80-7021-195-4.
SCHOLEM, Gershom. On The Kabbalah and Its Symbolism. New York: Shocken Books, 1996 (c 1960). ISBN 0-80052-1051-2. Chapter 2. The Meaning of the Torah in Jewish Mysticism, s. 32–86.
SCHOLEM, Gershom. Origins Of The Kabbalah. First edition 1962. Princeton: Princeton University Press, 1987. ISBN 0-691-02047-7. Chapter 4. The Kabbalistic Center in Gerona. 6. The Book of Temunah and the Doctrine of World Cycles or Shemittoth, s. 460–475.
VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. 1, Studie. Praha: Herrmann, 2001.
VÍTEK, Tomáš. Empedoklés. 3, Komentář. Praha: Herrmann, 2006. ISBN 80-87054-03-2.
VÍTEK, Tomáš. Sedm mudrců a jejich výroky. 1. Praha: Herrmann, 2010. ISBN 978-80-87054-21-5.

Slovníky
Ottův slovník naučný. Ilustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí- čtrnáctý díl. Praha: J. Otto, 1899.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html