Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba
Thesis title in Czech: Nouzové kolonie v Praze: proměny a současná podoba
Thesis title in English: Slums in Prague: Transformation and Current Form
Key words: Nouzová kolonie; chudoba; sociálně prostorová diferenciace; pražská periferie; Praha
English key words: Slums; poverty; socio-spatial differentiation; Prague periphery; Prague
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.11.2018
Date of assignment: 29.11.2018
Date of electronic submission:19.05.2020
Date of proceeded defence: 02.07.2020
Opponents: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
Preliminary scope of work
Práce bude zaměřena na hodnocení prostorového rozmístění pražských prvorepublikových nouzových kolinií, popis jejich historie a současné podoby a nastínění jejich možného budoucího vývoje. Data budou získána studiem historické literatury a terenním šetřením.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html