Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Polar wander prediction based on the solution of the Liouville equation
Thesis title in Czech: Predikce pohybů rotační osy řešením Liouvillovy rovnice
Thesis title in English: Polar wander prediction based on the solution of the Liouville equation
Key words: Pohyb rotační osy, Liouvillova rovnice, viskoelastická relaxace
English key words: Polar wander, Liouville equations, viscoelastic relaxation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 20.10.2016
Date of assignment: 20.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 20.10.2016
Date and time of defence: 03.11.2016 00:00
Date of electronic submission:20.10.2016
Date of submission of printed version:20.10.2016
Date of proceeded defence: 03.11.2016
Guidelines
Rotační osy planet a měsíců mohou vykonávat významné exkurze, které primárně souvisejí se změnou tenzoru setrvačnosti tělesa v důsledku vnitřních a povrchových deformací. Pokud známe vývoj tenzoru setrvačnosti v čase, můžeme tyto exkurze predikovat řešením tzv. Liouvillovy rovnice, což je druhá impulsová věta přepsaná v souřadné soustavě spojené s rotujícím tělesem. Jedná se o nelineární soustavu ODR pro tři složky rotačního vektoru, jejíž řešení v obecném tvaru není zcela triviální. Student se seznámí s existujícími metodami řešení této rovnice a případně navrhne vlastní numerické řešení. Provede pak výpočet pohybů rotační osy pro vybrané modely termálního vývoje terestrické planety nebo ledového měsíce, přičemž zahrne také příspěvek k tenzoru setrvačnosti vyvolaný odezvou tělesa na polohu a časový vývoj rotačního vektoru.
References
M. Burša, K. Pěč, Tíhové pole a dynamika Země, Academia, Praha 1988.
W.H. Munk, G.F. MacDonald, The Rotation of the Earth, Cambridge University Press, New York 1960.
H. Moritz, I. Mueller, Earth Rotation, Ungarn Publ. Comp., New York 1987.
Časopisecká literatura podle doporučení školitele.
Preliminary scope of work
Rotační osy planet a měsíců mohou vykonávat významné exkurze, které primárně souvisejí se změnou tenzoru setrvačnosti tělesa v důsledku vnitřních a povrchových deformací. Pokud známe vývoj tenzoru setrvačnosti v čase, můžeme tyto exkurze predikovat řešením tzv. Liouvillovy rovnice, což je druhá impulsová věta přepsaná v souřadné soustavě spojené s rotujícím tělesem. Jedná se o nelineární soustavu ODR pro tři složky rotačního vektoru, jejíž řešení v obecném tvaru není zcela triviální. Student se seznámí s existujícími metodami řešení této rovnice a případně navrhne vlastní numerické řešení. Provede pak výpočet pohybů rotační osy pro vybrané modely termálního vývoje terestrické planety nebo ledového měsíce, přičemž zahrne také příspěvek k tenzoru setrvačnosti vyvolaný odezvou tělesa na polohu a časový vývoj rotačního vektoru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html