Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hereditary classes of binary matrices
Thesis title in Czech: Dědičné třídy binárních matic
Thesis title in English: Hereditary classes of binary matrices
Key words: binární matice, intervalový minor, zakázaný vzor
English key words: binary matrix, interval minor, forbidden pattern
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Computer Science Institute of Charles University (32-IUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2016
Date of assignment: 30.01.2017
Confirmed by Study dept. on: 14.02.2017
Date and time of defence: 07.06.2017 09:00
Date of electronic submission:09.05.2017
Date of submission of printed version:09.05.2017
Date of proceeded defence: 07.06.2017
Opponents: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
 
 
 
Guidelines
Uchazeč se pokusí dosáhnout nových vědeckých výsledků v oblasti extremální a enumerativní kombinatoriky binárních matic. Zvláštní pozornost bude věnována třídám matic neobsahujících zakázané intervalové minory.
References
B. Mohar, A. Rafiey, B. Tayfeh-Rezaie, H. Wu: Interval Minors of Complete Bipartite Graphs, Journal of Graph Theory 82(3) (2016), 312-321.
J. Fox: Stanley-Wilf limits are typically exponential, arXiv:1310.8378.
Další aktuální časopisecké články podle pokynů vedoucího
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html