Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Recepce řecké mytologie v moderních učebnicích dějepisu
Thesis title in Czech: Recepce řecké mytologie v moderních učebnicích dějepisu
Thesis title in English: Reception of Greek mythology in modern schoolbooks of history
Key words: antika - mytologie - učebnice - dějepis - 20. století - 21. století
English key words: antiquity - Greece - mythology
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.10.2016
Date of assignment: 05.12.2017
Date and time of defence: 15.01.2018 00:00
Date of electronic submission:08.12.2017
Date of proceeded defence: 15.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: Mgr. Robert Skopek
 
 
 
Guidelines
Antická řecká mytologie v českých moderních učebnicích dějepisu (popř. české literatury) s ohledem na líčení antických mýtů pro různé věkové skupiny v kontextu literatury pro děti s mytologickou tématikou.
References
Graves, Robert. Řecké mýty I, II. Plzeň: Mustang, 1996;
Zamarovský, Vojtěch. Bohové a herdinové antických bájí. Praha: Deus, 2013;
Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství v Trójské válce. Praha: Albatros, 1989;
Augusta, Pavel; Honzák, František, Filcík, Gabriel. Odysseova dobrodružství při návratu domů. Praha: Albatros, 1991;
Deary, T. Řecké báje. Praha: EGMONT ČR, 2006;
Deary, T., Smith, D., Řím. Komiksový rychlokurz, Egmont ČR, 2011;
Gonick, Larry. Komiksová historie světa. Řecko, díl I,Praha: BB/art 2003, s. 203–350;
Gonick, Larry. Komiksová historie světa. Řecko díl II, s. 154–159, Řím díl II, s. 152–153, 160–250 a 260–300. Praha: BB/art, 2004;
Prameny: učebnice + mytologická literatura pro děti
Cooper, Cameron Gilly; Saunders, Nick . Řecké báje 1. Praha: Grada, 2010;
Cooper, Cameron Gilly; Saunders, Nick . Řecké báje 2. Praha: Grada, 2012.
Petiška, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. Praha: SNDK, 1958 (od té doby 15 vydání; přeložena do mnoha jazyků, mj. i do němčiny, kde konkuruje Schwabově Buch der schönsten Geschichten und Sagen für Alt und Jung wieder erzählt. Stuttgart: S. G. Liesching 1836–1837);
Neil Philip. Ilustrovaná kniha mýtů, báje a pověsti z celého světa. Praha: Ikar, 1996;
Gaudore, Pavel. Řecké báje. 1998;
Sevilla G.P., Nejkrásnější řecké báje a pověsti. Nejlepší legendy starého řecka pro děti. Praha: Librex, 2004;
Ameryová, Heather. Staré řecké báje a pověsti. Praha: Fragment, 2007;
Slušný Jaromír, Nejkrásnější řecké báje a pověsti. Praha: XYZ, 2008. Recenze - Radana Maslowská;
Ježková Alena, Řecké báje. Praha: Albatros, 2009;
Bartíková, Heda. Starořecké báje. Praha: Akcent, 2009.
Další autoři publikací o antické mytologii pro děti: Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti. Praha: Albatros, 1972, jakož i jednotlivé báje (Polykratův prsten, Veronika Válková, Trojská válka. Poseidonův hněv; aj).

Sekundární literatura
Čeňková, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury : Adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: Portál, 2006.

Preliminary scope of work
Prostudovat české moderní učebnice dějepisu a vysledovat líčení antických řeckých mýtů pro různé věkové skupiny, dále prostudovat líčení antických mýtů v dětské česky psané literatuře; prostudovat kvantitativní podíl mýtů v učebnicích, popř. v dětské literatuře.
Preliminary scope of work in English
To analyse the Czech modern textbooks of history and to trace the description of Greek myth for pupils. Further to analyse the Czech written Greek myth for children and summarize the results.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html