Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Thesis title in Czech: Právní ochrana domén ve vztahu k právům na označení
Thesis title in English: Legal protection of domain names in relation to rights of designation
Key words: doména, práva na označení, ochranná známka
English key words: domain, rights of designation, trademark
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)
Supervisor: JUDr. Michal Růžička, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2016
Date of assignment: 22.11.2016
Confirmed by Study dept. on: 30.01.2019
Date and time of defence: 29.01.2019 10:00
Venue of defence: ÚAP č.28, další zk. v 11:00
Date of electronic submission:16.12.2018
Date of submission of printed version:18.12.2018
Date of proceeded defence: 29.01.2019
Reviewers: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html