Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zkřížená prezentace antigenů – mechanismus a biologický význam
Thesis title in Czech: Zkřížená prezentace antigenů – mechanismus a biologický význam
Thesis title in English: Antigen cross-presentation – mechanism and biological significance
Key words: Prezentace antigenu; Zkřížená prezentace; Dendritická buňka; MHC I; CD8+ T lymfocyt
English key words: Antigen presentation; Cross-presentation; Dendritic cell; MHC‑I; CD8+ T lymphocyte
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Cell Biology (31-151)
Supervisor: Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Author: Mgr. Šárka Žaloudková Boháčová - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2016
Date of assignment: 10.10.2016
Date of electronic submission:11.05.2017
Date of proceeded defence: 05.06.2017
Opponents: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html