Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Thesis title in Czech: Kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickou detekcí na bázi mikrofluidního čipu
Thesis title in English: Liquid chromatography with mass-spectrometric detection based on a microfluidic chip
Key words: HPLC/MS, mikrofluidika, lipidy
English key words: HPLC/MS, microfluidics, lipids
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Analytical Chemistry (31-230)
Supervisor: doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.10.2016
Date of assignment: 10.10.2016
Date of electronic submission:18.05.2018
Date of proceeded defence: 31.05.2018
Opponents: doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Projekt se zabývá vývojem instrumentace pro hmotnostně-spektrometrickou detekci látek separovaných pomocí HPLC při průtocích v řádech stovek nanolitrů až mikrolitrů za minutu. Cílem práce je realizovat spojení vysokoúčinné kapalinové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s využitím experimentálního iontového APCI/APPI zdroje založeného na skleněném mikrofluidním čipu. V rámci projektu bude optimalizován iontový zdroj zejména s ohledem na reprodukovatelnost a stabilitu signálu. Poté bude detekční systém propojen s HPLC a bude testována funkčnost tohoto zařízení. Pomocí tohoto zařízení bude vyvinuta metoda pro analýzu lipidů.
Preliminary scope of work in English
The project deals with the development of instrumentation for mass-spectrometric detection of substances separated by HPLC at the flow rates of hundreds of nanoliters to microliters per minute. The aim of the project is to combine HPLC and MS using an experimental APCI/APPI source based on a glass microfluidic chip. The ion source construction and operational parameters will be optimized to improve signal reproducibility and stability. In the next step, the ion source will be coupled to HPLC and a method for analyzing lipids will be developed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html