Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Pojmy dimense ve fraktální geometrii
Thesis title in Czech: Pojmy dimense ve fraktální geometrii
Thesis title in English: Notions of dimension in fractal geometry
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: RNDr. Dušan Pokorný, Ph.D.
Author:
Guidelines
Řešitel se seznámí s klasickými a případně i novějšími pojmy dimense užívanými ve fraktální geometrii. Popíše jejich vzájemné vztahy, a kontexty, ve kterých jednotlivé druhy dimensí vyskytují.
References
K. Falconer: The Geometry of Fractal Sets, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1985.
K. Falconer: Fractal Geometry - Mathematical Foundations and Applications, John Wiley, Second Edition, 2003.
J. Heinonen: Lectures on analysis on metric spaces, Universitext. Springer-Verlag, New York, 2001.
J. E. Hutchinson: Fractals and self-similarity, Indiana Univ. Math. J., 30 (5), 713-747, 1981.
P. Mattila: Geometry of sets and measures in Euclidean spaces, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.
Preliminary scope of work
Ve fraktální geometrii používáme mnoho typů fraktální dimense: Máme dimense klasické, jako jsou Hausdorffova či Minkowského, dimense méně známé, jako je Assouadova dimense, a máme i například topologickou Haussdorfovu dimensi, jež byla zavedena teprve nedávno. Mezi těmito různými dimensemi platí mnoho vztahů a každá má své specifické vlastnosti a hodí se při studiu jiného typu problémů. Porozumění těmto specifikům je dobrým prvním krokem pro všechny zájemce o studium fraktální geometrie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html