Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Scintilátory - detekce vysokoenergetických částic
Thesis title in Czech: Scintilátory - detekce vysokoenergetických částic
Thesis title in English: Scintillators = detection of high energy particles
Key words: scintilátor
English key words: scintilation
Academic year of topic announcement: 2022/2023
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Author:
Guidelines
OEM
Bude upřesněno při zadání.
References
1. P.Malý - Optika, Karolinum 2008
2. I.Pelant, J.Valenta - Luminiscenční spektroskopie, Academia, 2006
3. J.Garcia-Sole, L.E.Bausa, D.Jaque - An introduction to the optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley, 2005
4. M.Nikl - Výsledky a trendy ve výzkumu scintilačních materiálů Čs. čas. fyz. 54 (2004) 66 - 76. Anorganické scintilátory - k čemu mohou sloužit? Čs. čas. fyz. 55 (2005) 347 - 349.

Preliminary scope of work
Scintilátory dopované vzácnými zeminami se používají pro detekci vysokoenergetického záření a částic (rtg, gama záření, rychlé elektrony, kosmické částice apod.). Najdeme je ve velkých urychlovačích, elektronových mikroskopech, v medicínských diagnostických zařízeních atd. atd.

Práce je zaměřena na studium vlastností epitaxních scintilačních vrstev dopovaných ionty vzácných zemin.
Student se seznámí s fyzikálními metodami studia vlastností těchto materiálů a teoretickými přístupy řešení. Zúčastní se, případně sám provede měření základních charakteristik několika špičkových materiálů připravovaných pro aplikace v elektronové mikroskopii.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html