Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Instituty správního práva omezující vlastnické právo
Thesis title in Czech: Instituty správního práva omezující vlastnické právo
Thesis title in English: Legal concepts of administrative law restricting the right to property
Key words: vlastnické právo, veřejné užívání, chráněná území, ochranná pásma, územně plánovací dokumentace, územní opatření
English key words: right to property, public use, protected areas, safety zones, planning measures, landscape planning documentation
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 02.10.2016
Date of assignment: 02.10.2016
Confirmed by Study dept. on: 02.10.2016
Date and time of defence: 04.09.2020 12:00
Venue of defence: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, m. č. 38/přízemí.
Date of electronic submission:18.05.2020
Date of proceeded defence: 04.09.2020
Opponents: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
  prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
 
 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html