Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Konfigurovatelná serializační knihovna pro .NET
Thesis title in Czech: Konfigurovatelná serializační knihovna pro .NET
Thesis title in English: Configurable Serialization Library for .NET
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Distributed and Dependable Systems (32-KDSS)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: Kateřina Zákravská - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.09.2016
Date of assignment: 29.09.2016
Confirmed by Study dept. on: 29.11.2016
Guidelines
Cílem práce je vytvořit knihovnu pro jazyk C#, která bude umožňovat serializaci objektů do XML. Knihovna má typickou funkcionalitu podobných knihoven rozšiřovat především ve dvou oblastech.

1) Pro objekty, mezi kterými existují cyklické závislosi, bude knihovna narozdíl od existujících nástrojů umožňovat ovlivňování struktury výsledného XML. Toho může být dosaženo například implementací několika různých (konfigurovatelných) strategií procházení grafu objektů.

2) Knihovna bude podporovat serializaci do více souborů a přitom zachovávat reference napříč všemi soubory. Mělo by být konfigurovatelné, zda se všechny instance serializují do stejného souboru, nebo každá zvlášť. Autorka práce by měla zvážit, zda bude vhodné deserializování instancí až při prvním přístupu, podobně jako u typických ORM frameworků, a případně takovou funkcionalitu naimplementovat.

Knihovna bude v rozumné míře podporovat běžně používaná rozhraní a atributy, nicméně může definovat i vlastní atributy a spolu s nimi dále rozšiřovat možnosti úpravy vzhledu XML.
References
• Mark Michaelis with Eric Lippert: Essential C# 5.0, Addison-Wesley, 2013
• Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
• Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
• C# Language Specification 6.0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html