Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika II
Thesis title in Czech: Sloučeniny kombinující fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny jako potenciální antituberkulotika II
Thesis title in English: Compounds combining pyrazinamide and p-aminosalicylic acid fragments as potential antituberculars II
Key words: antimykobakteriální; antituberkulotikum; pyrazinamid; p-aminosalicylová kyselina
English key words: antimycobacterial; antitubercular; pyrazinamide; p-aminosalicylic acid
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis (16-16190)
Supervisor: doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.09.2016
Date of assignment: 29.09.2016
Date and time of defence: 01.06.2018 08:00
Date of electronic submission:13.05.2018
Date of proceeded defence: 01.06.2018
Reviewers: doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem diplomové práce je příprava série hybridních sloučenin kombinujících ve své struktuře fragment pyrazinamidu a p-aminosalicylové kyseliny. Připravené sloučeniny budou testovány na antimykobakteriální aktivitu a doplňkově též na antibakteriální a antifungální aktivitu. Studentka nejprve provede literární rešerši na téma vztahů struktura-účinek dříve připravených derivátů a bude se podílet na návrhu finálních struktur. Soustředí se na perspektivní látky a na metody jejich syntézy. Těžištěm činnosti bude experimentální práce. Dosažené výsledky předloží v písemné podobě. Rozsah a členění práce musí odpovídat zásadám platným pro diplomové práce syntetického zaměření.
References
elektronické databáze (SciFinder, Web of Science, Scopus, Pubmed, Reaxys) a odborné časopisy farmaceuticko-chemického a mikrobiologického zaměření
Preliminary scope of work
návrh cílových struktur, syntéza, vyhodnocení vztahů struktura-účinek, diskuse výsledků a návrh dalších strukturních modifikací
Preliminary scope of work in English
design of target compounds, synthesis, evaluation of structure-activity relationships, discussion of results and suggestions for furhter structural modifications
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html