Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Magnetic characterization of used bullets
Thesis title in Czech: Magnetická charakterizace použitých střel
Thesis title in English: Magnetic characterization of used bullets
Key words: horninový magnetizmus, magnetické minerály, vojenství, pelomagnetizmus
English key words: rock magnetism, magnetic minerals, military, paleomagnetism
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Supervisor: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Author:
Preliminary scope of work
Metody detekce magnetismu nejen hornin, ale i materiálů, spoléhají na přítomnost ultramalých částic magnetických minerálů. I v případě, že je přítomno méně než jedno procento magnetických minerálů, jejich magnetická charakteristika je datovatelná. Student se seznámí se základy horninového magnetismu a použije tuto znalost na interpretaci remanentních polí, které vznikají v době chladnuti střely. Cílem je vytvoření metodiky na rekonstrukci směru, ze kterého byla střela vypálena.
Vedle rešeršní části zaměřené na úspěšně použité principy detekce magnetismu a jejich limity, je praktická část zaměřena na změření magnetismu několika vypálených střel.
Preliminary scope of work in English
Student will become familiar with basics of rock magnetism and use this knowledge for interpretation of magnetic fields that originates during the cooling of the bullet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html