Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Textilná produkcia v strednej a neskorej dobe bronzovej na gréckej pevnine a v západnej Anatólii
Thesis title in thesis language (Slovak): Textilná produkcia v strednej a neskorej dobe bronzovej na gréckej pevnine a v západnej Anatólii
Thesis title in Czech: Textilní produkce ve střední a pozdní době bronzové na řecké pevnině a v západní Anatolii
Thesis title in English: Middle and Late Bronze Age Textile Production on the Greek Mainland and in Western Anatolia
Key words: egejská oblasť|tkáčsky stav|tkáčske závažia|vretená|prasleny|špulky
English key words: Aegean|looms|loom-weights|spindles|spindle whorls|spools
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Supervisor: doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.09.2016
Date of assignment: 29.05.2017
Confirmed by Study dept. on: 30.05.2017
Date and time of defence: 13.09.2017 10:00
Date of electronic submission:07.08.2017
Date of proceeded defence: 13.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Helena Březinová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Textilná produkcia egejskej doby bronzovej sa za posledné desaťročie dostala do popredia archeologického záujmu. Hlavná pozornosť bola pritom venovaná Kréte a južnej Egejde ako takej. Cieľom práce bude preto viac oblasť gréckej pevniny a pobrežnej Anatólie, pričom dôraz bude kladený na typologickú a chronologickú analýzu predmetov spojenych s textilnou produkciou. Podkladom k práci bude publikovaný materiál z reprezentatívnych nálezísk. Získané informácie budú zhodnotené aj z pohľadu experimentálnej archeológie.
References
Andersson Strand, Eva, Marie-Louise Nosch, and Joanne Cutler. 2015. Textile tools and textile production - studies of selected Bronze Age sites: introduction. Tools, Textiles and Contexts: Investigating Textile Production in the Aegean and Eastern Mediterranean Bronze Age, Andersson Strand, Eva and Marie-Louise Nosch, eds. Ancient Textiles Series 21, Oxford and Philadelphia: Oxbow Books.
Barber, E.J.W. 1991. Prehistoric Textiles. The Development of Cloth in the Neolithic and Bronze Ages with Special Reference to the Aegean. Princeton University Press, Princeton.
Burke, Brendan. 2010. From Minos to Midas: Ancient Cloth Production in the Aegean and in Anatolia,. Ancient Textiles Series 7, Oxford and Oakville: Oxbow Books.
Burke, Brendan. 2010. Textiles. The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), Cline, Eric H., ed. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-536550-4. p. 430-442.
Mårtensson, Linda, Marie-Louise Nosch and Eva Andersson Strand. 2009. Shape of things: Understanding a loom weight. OJA 28.4. p. 373-398. (Summary, p. 373).

Nosch, Marie-Louise and Robert Laffineur, eds. 2012. Kosmos: Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 13th International Aegean Conference/13e Rencontre égéenne internationale, University of Copenhagen, Danish National Research Foundation's Centre for Textile Research, 21–26 April 2010. Aegaeum 33, Leuven and Liege: Peeters.
Smith, Jill Carington. 1992. Spinning and Weaving Equipment. McDonald, William A., and Nancy C. Wilkie, eds. Excavations at Nichoria in Southwest Greece. Volume II: The Bronze Age Occupation. The University of Minnesota Press, Minneapolis. p. 674-711.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html